వెదక౦డి ఇ౦దులో పదాలు ఉ౦టే।  

 

ఈ విషయ సముదాయము గురించి


Արտասահմանյան մամուլի արձագանքները
Հայկական կոտորածներին և Հայոց ցեղասպանությանը

The repercussions of foreign press to the Armenian massacres
and the Armenian Genocide

1894-96թթ. արևմտահայությունը ենթարկվեց զանգվածային բռնությունների /համիդյան ջարդեր/։
Այդ դեպքերը իրենց արձագանքն են գտել ոչ միայն հայկական, այլև օտարերկրյա մամուլի էջերում։
Շտեմարանում ներկայացված են հոդվածներ, տեղեկատվական նյութեր՝ տպագրված 1894-95թթ.
ամերիկյան առաջատար New-York Evening Post, New-York Sun,New-York Herald, New-York Times,
New-York Daily News, New-York World և այլ պարբերականներում։ Այդ հրապարակումների կտրածոներով
բնիկ էվերեկցի ծնողների զավակ Արամայիս Վարդուկյանը /ծնվ. է Կ. Պոլսում, վախճ. է 1897թ.
Նյու Յորքում/ կազմել է երկու հավաքածու։ Նրա քույր Հայկանուշը 1925թ. հավաքածուները պահ է տվել
նյույորքաբնակ Հովհաննես և Սաթենիկ Թարխանյան ամուսիններին, ովքեր 1966թ. դրանք հանձնել են
Սովետական Հայաստանի կառավարությանը։ Շտեմարանում հղումներ են արվում այդ պարբերականների
կայքերին։

Հայոց Ցեղասպանության վերաբերյալ եվրոպական պարբերական մամուլում տարբեր լեզուներով
հոդվածներ են տպագրվել, որոնց կտրածոներով /1915թ. մայիսի 1-1917թ. հունիսի 17/ կազմված ժողովածուն`
Ազգային բյուրոյի սեփականությունը, հանձնվել է Հայաստանի ազգային գրադարանին:

Հայոց ցեղասպանությունը օտարալեզու մամուլում సముదాయములో సమాచారమును ఎలా వెదకాలి

స౦గ్రహనల ను౦డి సమాచారన్ని ఎలా తెలుసుకోవాల౦టే తేదీలను భ్రౌజ్ చేయ౦డి 8

  • మూల గ్రంధములోని ప్రత్యేక పదములను వెదకుట శోధన బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి
  • శీర్షిక తో పత్రమును వెదకుటకు శీర్షికలు బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి
  • Author తో పత్రమును వెదకుటకు Author బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి
  • రకము తో పత్రమును వెదకుటకు రకాలు బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి
  • Source తో పత్రమును వెదకుటకు Source బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి
  • తేది తో పత్రమును వెదకుటకు తేదీలు బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి
  • Title-A-Z తో పత్రమును వెదకుటకు Title-A-Z బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి
  • Editorial తో పత్రమును వెదకుటకు Editorial బటన్ ని క్లిక్ చెయ్ండి